Chính sách bảo mật

Khi người đọc tham gia tìm hiểu thông tin hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại https://reviewbenhvien.com/, các khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn vì tại Reviewbenhvien có chính sách bảo mật thông tin kỹ lưỡng. Dưới đây là thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của tại Reviewbenhvien

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Reviewbenhvien sẽ thu thập, lưu trữ thông tin cần thiết của quý khách để thuận lợi cho việc xử lý dữ liệu, đánh giá các sản phẩm/dịch vụ. Có thể một số sản phẩm/dịch vụ tại Reviewbenhvien sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân

Tất cả các thông tin của khách hàng phải đảm bảo hợp pháp và có tính chính xác. Reviewbenhvien không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin đã được khai báo

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Số liên kết bạn click vào những thông tin liên quan đến website reviewbenhvien.com
  • Ngôn ngữ sử dụng
  • Địa chỉ IP
  • Loại Browser
  • Số lần thăm viếng website

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Reviewbenhvien thu thập thông tin cá nhân của quý khách hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này

Nếu cần, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này liên hệ với các bạn thông qua hình thức trực tiếp, thư ngỏ, cảm ơn.

Quý khách có thể nhận được thư định kỳ về các thông tin sự kiện về sức khỏe và y tế của chúng tôi trong thời gian sắp tới. Và chúng tôi có thể yêu cầu ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Chúng tôi cam kết không để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào ra bên ngoài trừ các trường hợp sau:

  • Phục vụ cơ quan pháp luật khi được yêu cầu
  • Trong tình huống chúng tôi thấy giúp bảo vệ quyền lợi của chính đáng của chúng tôi
  • Tình huống khẩn cấp để bảo vệ người dùng
  • Các bên chuyển phát nhanh…

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn

Back to top button