Khi bạn đọc thông tin trên website reviewbenhvien.com hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Website thì chúng tôi đưa ra các cam kết để phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam dưới đây.

1. Quy định về nội dung thông tin trên Website

Tất cả các tài liệu, đồ hoạ, hình ảnh… trên Website reviewbenhvien.com thuộc bản quyền của Chúng tôi. Không ai được sử dụng bất kỳ nội dung nào ở trên Website với mục đích thương mại. Nếu vi phạm điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Bạn có thể xem, trích dẫn, in nội dung với điều kiện các tài liệu này dùng cho mục đích phi thương mại và phải ghi rõ nguồn tham khảo: http://reviewbenhvien.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu

2. Tuyên bố từ chối

Toàn bộ thông tin trên trang reviewbenhvien.com này chỉ là thông tin tổng quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả, thiệt hại nào trong quá trình sử dụng thông tin từ website reviewbenhvien

3. Các thay đổi trên website

Website http://reviewbenhvien.com/ có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và xóa bỏ bất kỳ sự thay đổi như: sự trình bày, đổi giao diện, chức năng, thành phần, nội dung trên website bầy kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

4. Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi các điều khoản sử dụng mà không càn báo trước. Nếu bạn tiếp tục truy cập vào website sau khi chúng tôi đã chỉnh sửa và thay đổi các điều khoản sử dụng có nghĩa là bạn đồng y với các điều khoản sử dụng

5. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền gửi lên các thông tin:

  • Truyền các thông tin có tính thương mại
  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam
  • Không có quyền xâm phạm, tiếp cận bất kỳ phần nào trong máy chủ của Chúng tôi
  • Hoặc bất kỳ hành động nào mà không thích hợp

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc cấm truy cập vào website http://reviewbenhvien.com/ mà không cần báo trước nếu bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Trân trọng cảm ơn!